Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home IR & PR xLab Digital จับมือ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร The Data Masterปั้นนักวิทยาศาสตร์
xLab Digital จับมือ จุฬาฯ เปิดหลักสูตร The Data Masterปั้นนักวิทยาศาสตร์ PDF Print E-mail
Tuesday, 27 September 2022 12:05

xLab Digital บริษัทในกลุ่ม บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ iBOTNOI ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร “The Data Master” ให้เป็นคอร์สนำร่องของ The Master Academy โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งผลิตมาสเตอร์ในทุกๆ ศาสตร์แห่งอนาคต เป็นหลักสูตรที่ถูกดีไซน์ให้เป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ที่รวบรวมจุดแข็งในเชิงวิชาการของจุฬาฯ ผสานเข้ากับประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพจากทีม iBOTNOI  ผนวกกับความเชี่ยวชาญภาคธุรกิจจาก xLab Digital

โดยสำนักสถิติแรงงานสหรัฐฯ คาดว่าจำนวนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีแนวโน้มที่จะโตถึง 31% ในช่วงทศวรรษนี้ และจะมีการเติบโตมากกว่าสาขาอาชีพอื่นๆ ในช่วงปี 2565-2572 ซึ่งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยคาดว่าจะมีบุคลากรด้านนี้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30,000 คน ภายในปี 2570 ในขณะที่ปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรองรับในตลาดจำนวนไม่ถึง 10% ของความต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่ตลาดต้องการสูงสุดอาชีพหนึ่งในประเทศไทย

ทั้งนี้ หลักสูตร “The Data Master” จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับได้เก็บเกี่ยวความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนกระทั่งการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆ ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นจำนวน 14 สัปดาห์ และความโดดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ ผู้เรียนจะได้เข้าฝึกงานกับภาคเอกชน 3 เดือน ได้เรียนรู้ภายใต้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์เชิงข้อมูลมืออาชีพ และได้รับเงินเดือนเป็นค่าตอบแทน พร้อมรับโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศอีกด้วย

โดยมีโอกาสรับเงินเดือนทะลุหลักแสนได้แม้ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้บริหาร คาดว่าจะมีผู้สมัครในปีแรกนี้กว่า 2,000 คน และจะสามารถผลิตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ปีละ 100 คน โดยจะเปิดรับสมัครครั้งแรก 1 ตุลาคม ปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม ศกนี้ และคลาสแรกจะเริ่ม 19 พฤศจิกายน 2565 - 3 มีนาคม 2566

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  xLab Digital Company Limited บริษัทในกลุ่ม บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมา อนันดาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของผู้คนอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้น เราจึงเปิดบริษัทในกลุ่ม คือ xLab Digital เพื่อช่วยขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี AI, บล็อคเชน, Web 3 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยการเปิดหลักสูตร “The Data Master”

ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist ที่มีบทบาทสำคัญมากต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาและการตัดสินใจ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการพัฒนาธุรกิจ สินค้า และการบริการต่างๆ รวมทั้ง การแสดงแนวโน้มและการคาดการณ์ต่างๆ  โดยการสรุปข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านั้นจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบนำผลลัพธ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดโลก แต่ในขณะที่หลายๆ ภาคอุตสาหกรรมไทยยังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทย

ดร. วินน์ วรวุฒิคุณชัย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BOTNOI Group กล่าวว่า บอทน้อย กรุ๊ป เป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีไปจนถึงระบบเอไอให้กับองค์กรระดับใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบนฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือในครั้งนี้กับหลักสูตร The Data Master นับเป็นภารกิจระดับประเทศที่จะช่วยปลูกต้นกล้าให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การเรียนรู้ในแต่ละคอร์สเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ครบวงจรที่ออกแบบการสอนให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูล ทำให้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาก่อน นอกจากนี้ การเรียนรู้จากการฝึกงานในภาคเอกชนจริงๆ จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและสามารถนำทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้จริง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาแล้ว โปรแกรมเมอร์ และผู้ที่ทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ ที่อยากพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนในการทำงานหรือมองหาโอกาสการทำงานหรือย้ายสายงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เชิงข้อมูล รวมถึงเพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต สำหรับรูปแบบการเรียนจะเน้นการ สร้างส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านการทำโปรเจคและเวิร์คช็อปทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และจุดเด่นของหลักสูตรนี้คือผู้เรียนมีโอกาสได้รับเข้าทำงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในบริษัทชั้นนำผ่านเครือข่ายของทีม BOTNOI อีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “จุฬาฯ ยินดีสนับสนุนและพร้อมที่จะร่วมมือกับทั้ง 2 พันธมิตรชั้นนำในเมืองไทยในการเปิดหลักสูตร “The Data Master” ครั้งนี้  ด้วยการทำงานภายใต้ CU NEX ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งใจผลักดันให้จุฬาฯ เป็น Digital University ที่มีเป้าชัดในการนำเทคโนโลยีมาใช้จริงให้เกิดประโยชน์กับนิสิตและบุคลากร ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกับพันธมิตรในภาคเอกชนจะช่วยเอาประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจมาเชื่อมกับความรู้ทางวิชาการจากจุฬาฯ แล้วพัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่อผลิต Data Scientists ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับความต้องการของตลาดไทยและตลาดโลกได้จริง ในอนาคตจุฬาฯ จะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจเพิ่มพูนความรู้-ทักษะ ได้โอกาสเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์จุฬาฯ พร้อมทั้งได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากหลักสูตรและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่จะพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง"

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร “The Data Master”

สามารถสมัครเรียนได้ที่:

Facebook: https://www.facebook.com/themasteracademy.co

Website: www.thedatamaster.co

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday42101
mod_vvisit_counterYesterday94803
mod_vvisit_counterAll days155402769

We have: 782 guests online
Your IP: 35.175.107.142
 , 
Today: Dec 02, 2023

4259000