Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News กรมการท่องเที่ยว เปิดตัว New Product สินค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่
กรมการท่องเที่ยว เปิดตัว New Product สินค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่ PDF Print E-mail
Monday, 15 August 2022 18:36

กรมการท่องเที่ยว สร้างจุดขายใหม่ ชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวแบบ “สุข เกิน สิบ” กับการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวและต่อยอดโฮมสเตย์และชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้มีมูลค่าพร้อมสร้างรายได้         ด้วย 4 ต้นแบบ Healthy Homestay (โฮมสเตย์ที่มีการจัดการและการให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ)                Eco-Friendly Homestay (โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) โฮมสเตย์บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ และที่กำลังเป็นกระแสแรงที่สุดในตอนนี้ คือ Camping ชุมชน โดยเปิดตัวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยงานเสวนาออนไลน์         เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆชี้ช่องทางความสำเร็จแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ  พร้อมแผนประชาสัมพันธ์อัดแน่น   ทั้งทางโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย หวังให้ภาคบริการตื่นตัวทันรับตลาดท่องเที่ยวชุมชนที่จะฟื้นกลับมาอย่างรวดเร็ว

กิจกรรม “สุขเกินสิบ ต่อยอด โดนใจ สัมผัสวิถีไทย กับชุมชนที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว” นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ชุมชนและโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ของกรมการท่องเที่ยว              เพื่อสนับสนุนชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีรายได้เสริม ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาจุดแข็ง    ของชุมชนให้สอดคล้องกับเทรนด์ของนักท่องเที่ยวที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่หลักในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของกรมการท่องเที่ยว โดยมี ดารานักแสดงอารมณ์ดี มิค บรมวุฒิ  หิรัญยัษฐิติ        เป็นกระบอกเสียงให้รู้จักมาตรฐานเดิมและจุดขายใหม่ที่ไปพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเอง

กรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาชุมชนและโฮมสเตย์มาอย่างต่อเนื่อง จนมีคุณภาพได้มาตรฐานและต่อยอด สร้างจุดขายใหม่ให้โดนใจนักท่องเที่ยวที่ชอบสัมผัสวิธีชุมชน โดยมีชุมชนที่เป็นต้นแบบแล้วหลายแห่งทั่วประเทศ ดังนี้

1. Healthy Homestay โฮมสเตย์ที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ หมายถึง โฮมสเตย์        ที่ได้รับมาตรฐานที่มีการจัดการและให้บริการที่เน้นด้านสุขภาพ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม     ในรูปแบบกิจกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 27 โฮมสเตย์ ให้ผู้รักสุขภาพได้รับความสุขเต็มที่

2. Eco-Friendly Homestay โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง โฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน         ที่มีจุดเด่นในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว มีจำนวน 11 โฮมสเตย์  ที่นักท่องเที่ยวสายรักษ์โลกต้องเทใจให้

3. โฮมสเตย์บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ หมายถึง โฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน นำอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนมาปรับใช้ในการตกแต่งโฮมสเตย์หรือพื้นที่ส่วนกลางให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจ น่าอยู่ และน่าประทับใจ เหมาะสำหรับ ผู้ชื่นชอบชุมชนและที่พักที่นำเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน มีจำนวน 4 โฮมสเตย์

4. Camping ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่ได้มาตรฐานที่มีการจัดสรรพื้นที่ ลานกางเต้นท์ในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด รองรับนักท่องเที่ยว           สายแคมป์ปิ้งได้อย่างเหมาะสมน่าประทับใจ จำนวน 6 ชุมชน

กรมการท่องเที่ยว ได้เริ่มต้นเปิดตัวโครงการด้วยงานสัมมนาออนไลน์ สุขเกินสิบ ต่อยอด โดนใจ      สัมผัสวิถีไทย กับชุมชนที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นี้  โดยได้รับเกียรติจาก     รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายบุญเสริม  ขันแก้ว  มาเป็นประธานการเสวนา คุณวรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว ในฐานะเจ้าภาพผู้จัดงานเสวนาออนไลน์ครั้งนี้ โดยจะมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ        จากหลากหลายองค์กร ได้แก่

1. คุณเสาวภา  จงกิตติพงศ์  ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

2. ดรรุ่งฤดี  ฉันทวิทย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี.อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

3. อาจารย์วรพันธุ์  คล้ามไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตร เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเทล และ Homemade Stay

4. คุณนิพัทธ์พงษ์  ชวนชื่น  อุปนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย

5. คุณขนิษฐา จันทำมา ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ จากชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย

มาร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมคำแนะนำสู่ความสำเร็จ ให้กับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวผู้ประกอบการ ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ทั่วประเทศหลายรายที่จะเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

นอกจากสื่อวิดีทัศน์ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ภายในงานเสวนาแล้วกรมการท่องเที่ยว       ยังเตรียมแผนเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่จะสนับสนุนโครงการ สุขเกินสิบ ต่อยอด โดนใจ สัมผัสวิถีไทย กับชุมชนที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ครั้งนี้อีกด้วย ได้แก่ วิดีทัศน์รูปแบบรายการสารคดีท่องเที่ยว    ความยาว 3 นาที ที่จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ภาพยนตร์โฆษณาชุด จำนวน 4 เรื่อง ที่นำเสนอจุดขายใหม่ที่ต่อยอดทั้ง 4 มาตรฐานครบถ้วน เผยแพร่โดยบล้อคเกอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังทางสื่อออนไลน์           ซึ่งทั้งหมดนี้ ถือได้ว่าเป็นแผนงานประชาสัมพันธ์ที่เตรียมการมาเป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม         กับสถานการณ์ขณะนี้

ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยว มองเห็นศักยภาพในการเติบโตทั้งในฝ่ายชุมชนและความต้องการของนักท่องเที่ยว          จึงตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนโฮมสเตย์และชุมชน ให้มีจุดขายเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้กำลังดำเนินการพัฒนาสร้างจุดขายชุมชนและสินค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่ๆ อาทิ ชุมชนมูเตลู เมนูอาหารชุมชนสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพเฉพาะกลุ่ม ที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ที่พักนักเดินทาง HOME LODGE สตูดิโอชุมชน เพื่อให้เพียงพอและรองรับกับพฤติกรรม           การท่องเที่ยวกระแสใหม่ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  และเชื่อมั่นว่า สุขเกินสิบ ต่อยอด โดนใจ สัมผัสวิถีไทย    กับชุมชนที่ได้มาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดิม

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.dot.go.th หรือ Facebook Fan Page: Homestaystandardthailand หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday42684
mod_vvisit_counterYesterday94803
mod_vvisit_counterAll days155403352

We have: 769 guests online
Your IP: 35.175.107.142
 , 
Today: Dec 02, 2023

8195656