Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News “ไทยพาณิชย์”คว้า3รางวัลบริหารความเสี่ยงโควิดระดับเอเชีย
“ไทยพาณิชย์”คว้า3รางวัลบริหารความเสี่ยงโควิดระดับเอเชีย PDF Print E-mail
Thursday, 22 July 2021 19:34

ธนาคารไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัลบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระดับเอเชียจากเวที Asian Leadership Awards 2021 สะท้อนบทบาทองค์กรทำงานเชิงรุกในช่วงวิกฤต อันเป็นผลจากการปลูกฝังกระบวนทัศน์การทำงาน เพิ่มขีดความสามารถเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคต

นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่ประเทศเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารไทยพาณิชย์ มิได้หยุดนิ่งที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์และอำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้าผ่านมาตรการการบริหารความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน อาทิ มาตรการ Work From Home มาตรการการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด มาตรการทบทวนการเปิดสาขาให้เหลือเท่าที่จําเป็น มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงพนักงานที่สาขา เป็นต้น โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นองค์กรแรกๆ ของประเทศที่ประกาศรูปแบบการทำงานแบบ  Work from Home ทันทีที่เกิดการแพร่ะระบาดของโควิด-19 เพื่อให้พนักงานสามารถรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และเป็นวิธีที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างดี ขณะเดียวกันธนาคารได้วางระบบไอทีเพื่อรองรับธุรกรรมดิจิทัล และเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านคอลเซ็นเตอร์ เพื่อรองรับเหตุขัดข้องให้แก่ลูกค้า

ผลจากการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกในช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นจนได้รับ 3 รางวัลบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงานช่วงโควิดระดับเอเชีย จาก Asian Leadership Awards 2021 ที่จัดขึ้นในระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย รางวัล Best COVID-19 Solution for Workforce Management  รางวัล Best COVID-19 Remote Monitoring Solution และรางวัล Most Innovative Solution for COVID-19 สะท้อนถึงการบริหารองค์กรภายใต้สภาวะวิกฤตโควิด ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง

ทั้งนี้ Asian Leadership Awards 2021 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่เป็นเวทีเปิดเผยศักยภาพของผู้นำในภูมิภาคของเอเชียของแต่ละบริษัท และองค์กรชั้นนำที่สามารถผ่านบททดสอบเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ด้วยความมุ่งมั่นในสภาวะเศรษฐกิจที่จะต้องเผชิญหน้ากับเหตุวิกฤตการณ์โควิด-19

“ธนาคารและผู้บริหารธนาคาร มีวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นถึงสถานการณ์โควิดอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่ต้นปี 2020 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาถึง 16 เดือนที่ธนาคารได้ปรับปรุงรูปแบบการทำงานแบบ Work From Anywhere เกือบ 80% พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ เพื่อรักษาสุขภาพของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของธนาคารให้ปลอดภัยจากสถานการณ์วิกฤต และผลจากการวางโครงสร้างพื้นฐานใหม่ผ่าน Digital Transformation ทำให้ธนาคารสามารถเพิ่มขีดความสามารถของ digital platform ในการให้บริการลูกค้า และตอบโจทย์การสร้างประสบการณ์ลูกค้า (customer experience) อย่างเช่น SCB Easy App เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับต่อความต้องการที่มีสูงขึ้นของลูกค้าภายใต้สถานการณ์โควิด” นายอนุชา กล่าว

นอกจากนี้ธนาคารยังได้ออกนโยบายการดูแลพนักงาน เช่น SCB Telecare program รวมถึงการใช้สินเชื่อของพนักงาน ตลอดจนการให้ความรู้พนักงานและสร้างความคุ้นเคยในการทำงานออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยยังคงประสิทธิภาพในการทำงานได้ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด พนักงานสามารถรับรู้ข่าวสารที่สำคัญต่อตัวพนักงานและครอบครัวได้ทันท่วงทีผ่านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยจัดเครื่องมือป้องกันให้พนักงานที่ต้องพบปะลูกค้า และปรับปรุงอุปกรณ์ที่สาขาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามอาคารสำนักงานต่างๆ อย่างเข้มข้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้บริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยการดูแลลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ผ่านมาตรการความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นในอนาคต

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SCB wins 3 Asian Leadership Awards 2021 for best COVID-19 risk management

Siam Commercial Bank (SCB) was recently the recipient of three Asian Leadership Awards 2021 for operational risk management amid the COVID-19 pandemic, reflecting its proactive corporate role in handling the crisis and its workforce solutions to leverage its digital technology capabilities toward a future organization.

SCB Senior Executive Vice President and Chief Risk Officer Anucha Laokwansatit recently reiterated that SCB has never stopped to follow its resilient and effective business continuity plan to maintain productivity and deliver convenient experience and services to customers amid the challenging COVID-19 pandemic. Risk management measures in place include a work from home policy, strict safety measures, branch openings as necessary, preventive and risk mitigating measures for branch staff, and more. SCB was among the first companies in Thailand to immediately announce a work from home policy early in the COVID-19 outbreak, so as to maintain social distancing and help reduce the spread of the disease. At the same time, SCB increased the capacity of its IT infrastructure to support digital banking transactions and boosted call center staff numbers to support customers in need.

Thanks to the Bank’s proactive risk management during the COVID-19 pandemic over the past year, SCB received overwhelming votes and won three on-line Asian Leadership Awards 2021 on July 15, 2021. The Best COVID-19 Solution for Workforce Management, the Best COVID-19 Remote Monitoring Solution, and the Most Innovative Solution for COVID-19 awards reflect SCB’s outstanding corporate management during the COVID-19 crisis, enabling operations following the Bank’s highly resilient and effective business continuity plan.

The Asian Leadership Awards is an annual event revealing the best potential and leadership among companies in Asia. Leading companies winning awards at the event have passed economic challenges amid the COVID-19 crisis with strong determination to make a change and foster corporate sustainability.

“SCB executives have noticed significant impacts from the COVID-19 outbreak since early 2020. Since then, almost 80% of SCB staff have adapted to working from anywhere for over 16 months. This measure is to protect our most valuable resource, our staff,  from COVID-19. And as a result of our IT infrastructure revamp and digital transformation, the capacity of our digital platforms such as the SCB Easy App has increased to offer more convenient and effective online services and a better customer experience amid higher demand during the pandemic.” Anucha said.

In terms of staff well-being and productivity, SCB has provided an SCB Telecare program offering telemedicine services, a staff loan program, MS Teams for online working and communication with co-workers to maintain productivity, reduced the risk of COVID-19 exposure, kept staff up-to-date with important news and information, increased safety measures for front-line staff who meet customers face-to-face, and ensured rigorous branch equipment maintenance and surface disinfection in compliance with safety measures of the Ministry of Public Health.

SCB risk management also follows the Bank of Thailand’s guidelines on helping all customer segments affected by the pandemic with supportive measures for post-pandemic economic recovery.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday559
mod_vvisit_counterAll days559

We have: 559 guests online
Your IP: 3.229.142.104
 , 
Today: Jul 25, 2021

8207312