ธนาคารธนชาตให้การสนับสนุนสินเชื่อ
Print
Monday, 16 August 2010 14:32

นางนุสรา รุนสำราญ  รองกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อให้แก่บริษัท ถนอมวงค์บริการ จำกัด  ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าอาคารทิปโก้ เพื่อใช้เงินเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ  โดยมีนางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัททิปโก้ ร่วมลงนาม  ทั้งนี้ บริษัท ถนอมวงค์บริการ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

Written by :
พิราบขาว
 

Comments

avatar Siamtei
0
 
 
Do you have more great ariltces like this one?
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Isis
0
 
 
This shows that stickers have became populazr on the globe of corporate.
o Submissiln of the video to over 20 video sites,
2 websites, 10 social bookmarking sites,
and 10 podcast sites. You can also get business cards with rounded
corners, or irregular shapes.

Feel free to visit my blog anchortext, Dannielle,
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Bonny
0
 
 
Setting up a quality presentation can be tthe most suhcessful techniques
for finding the designs approved because of your client.
For those who are uncertain as to wht the word "pay per click advertising" eve means,
Dev Digital can walk you through basic principles in the internet advertising model, explain the way
it differs from other traffic-based revenue much like the "pay per impression" model and warn in regards
to the dangers of abuse thrugh click fraud. You can also get business cards witth rounderd corners, or irregular shapes.Stopp by my web site anchortext, http://www.ruanjiaoyang.com/member.asp?action=view&memName=WinstonMartinez1146" rel="nofollow" target="_blank">Marilou,
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Kelle
0
 
 
All in, the developers invested approximately 4% from the total construction cost frolm the develpopment in green infrastructure.
That is good enough becase that propery will gain benefit for helping the value annually.
These propertgy managers are not only takes care of the
difficulties in the tenants of Oklahoma, they are following the benefit with
the owners from the property.

Also visit my web-site - anchortext - Keisha -
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Janie
0
 
 
Here is engineered to be realy quick and all to easy to ake and it'll choose any meat.

My Best Zucchini Appetizer This is a delicious, elementary appetizer for any occasion. Bring
a small pan of water to the boil, and boil the broccoli for two minutes, take it out aand ensure it's properly
drained.

Have a look at my web page :: anchortext, http://www.weinbrennershoe s.com/asia/out.php?url=http://library.ect.go.th/Post/475274" rel="nofollow" target="_blank">Breanna,
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment